Pszczoły i mrówki – Ignacy Krasicki.

W sąsiedztwie blizkiem były dwie rzeczpospolite, Pszczoły w ulach, w mrowisku mrówki pracowite. A że przyjaźń sąsiedzka dumy nie umniejsza, Częste były dysputy: która z nich rządniejsza? Przyszły czasy jesienne, aż na pszczoły strachy; Poderżnął skrzętny bartnik wykształcone gmachy, Powypędzał mieszkańców, wyprzątnął spiżarnie. Poznały wtenczas pszczoły, że zbierały marnie. A mrówki, widząc smutne ich zbiorów …

Pszczoły i mrówki – Ignacy Krasicki. Read More »